ais_transpo_1ais-transponderi
nauticka-radio-stanicaradio_stanica_hover
bova_hoverbova
ecdis_hoverecdis
AIS TRANSPONDERI

Prodaja, ugradnja i obuka za posadu AIS Transpondera Klase A, koji ispunjavaju sve uslove propisane Zakonom o lukama i plovidbi na unutrašnjim vodama. Pregled i izdavanje zapisnika o RIS opremi na brodovima.

RADIO STANICE

Prodaja i ugradnja Nautičkih radio stanica poslednje generacije sa ATIS kodom, koje ispunjavaju sve uslove propisane zakonom.

LAMPE I BOVE

NAVITRONICA je generalni zastupnik , ovlašćeni distributer i servis za proizvode svetski poznatog proizvođača pomoćne opreme za navigaciju SEALITE.
LAMPE i BOVE koje se nalaze u našoj ponudi namenjene su svim vrstama plovila, komercijalnim marinama i velikim lukama.

Više Informacija
ECDIS SISTEM

Prodaja, ugradnja i obuka za posadu poslednje generacije ECDIS sistema, koji ispunjava sve uslove propisane Zakonom o lukama i plovidbi na unutrašnjim vodama i Uredbom o vrstama usluga RIS.